درباره ما


با گسترش استفاده از اینترنت و همچنین نفوذ این رسانه ارتباطی به زندگی روزمره، صاحبان صنایع و مشاغل این محیط را بستری مناسب برای معرفی کالا و خدمات خود و یافتن مشتریان بالقوه یافته اند. برای معرفی کالا و خدمات در این محیط، نیاز به تبلیغات اینترنتی است.

کلیک جو با هدف ارائه خدمات در حوزه تبلیغات اینترنتی و به ویژه تبلیغات کلیکی ایجاد شده است. هدف ما از ایجاد این سایت، عرضه بهترین کمپین های تبلیغاتی با قیمتی بسیار مناسب برای آگهی دهندگان و از طرف دیگر نرخ کلیک مناسب برای نمایش دهندگان می باشد.

امید است با همکاری و همیاری کاربران عزیز در این مجموعه بتوانیم به هر چه بهتر شدن خدمات ارائه شده توسط کلیک جو کمک کنیم